STT Tên Sản Phẩm Giá Số Lượng Tổng
Tổng giá trị đơn hàng: 0 VND

Phí Giao Hàng: Ngoại thành phí 35K, Nội Thành phí 20K

Vietcombank
STK: 0271000708006
Chủ TK: Huỳnh Thị Kiên
Á Châu
STK: 186317009
Chủ TK: Huỳnh Thị Kiên